Konusu

KONUSU

Kadın ve tasarım birbirinden uzak görünen iki ayrı kavram olsa da kök olarak birbirine benzeyen iki engin “ana fikirdir.” Kadının aile ve toplumun, dolayısıyla insan yaşamının temelini oluşturması gibi; yazıdan mimariye, dilden ticarete insan düşünce ve yetisinin ürünü olan her şeyin temelinde de tasarım vardır. Tasarım olmadan hiçbir şey üretilemeyeceği gibi, kadın olmadan da insan yaşamı düşünülemez. Kadın ve tasarım hem öz hem de tözdür.

12. Mücevher Tasarım yarışmasının bu yılki teması “Kadın” insanın sosyal ve kültürel olarak varlığının iki yapıtaşı olan kadın ve tasarımı bir araya getiriyor. Tasarımcılar kadını önce tasarlarında oluşturuyor, ardından tasarımlarına yansıtıyor ve bizleri her şeyin başladığı yere bir yolculuğa götürüyorlar.